miss teen trong cuoc thi

Lưu Đê Ly rạng ngời trong bộ đầm vàng, Quỳnh Chi xúng xính váy đỏ, Xuân Mai kiêu kỳ trong màu trắng... tất cả tạo nên bữa tiệc màu sắc trong Dạ hội sao đêm 25/9.
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang
Miss Teen đẹp huyền ảo trong đêm hóa trang

Theo : Zings
Categories:

0 nhận xét: